Quik

קמפיין עידוד מכר

 • 18

  משפיענים

 • 1,700,000

  חשיפות

 • 168,000

  מעורבות

Quik

קמפיין משפיענים שחולק לארבע קטגוריות:

פעילות מתמשכת עם A ליסטיות, קמפיין פודיז, ספורטאים ופעילות ממוקדת לאיזורים מסויימים (ב"ש, ירושלים, חיפה) – ע"מ לפנות למגוון קהלים שרלוונטיים למותג.

מטרות הקמפיין היו חשיפה רחבה בקרב קהל מגוון והנעה לפעולה לרכישה באתר, באמצעות לינקים מקודדים וקופונים ייעודיים.

הקמפיין עלה כחלק מקמפיין רחב שעלה בטלויזיה, דיגיטל ושילוט כאשר הדגש האסטרטגי היה "חיסכון בזמן סופר יקר", ולכן, המשפיענים שנבחרו לקמפיין היו כאלו בעלי אורח חיים עמוס ואינטנסיבי שהיו שמחים לחסוך זמן סופר יקר.

פרויקטים נוספים

 • Pepsi Max

 • L'Oréal

 • Dove

 • Flipz

 • מכבי שירותי בריאות